SuperKupon szabályzat

SuperKupon

Promóció

Hivatalos Részvételi Szabályzat

 

  1. 1.              A Promóció szervezője

 

A SuperKupon promóció (a továbbiakban: Promóció”) szervezője a SuperShop Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 30-32. IV-V. emelet; adószám: 11756114-2-43; a továbbiakban: “Szervező”).

 

A Promócióhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező végzi, a Promócióhoz kapcsolódó technikai feladatokat a Szervezővel kötött szerződése alapján a Spice Communication Kft. mint adatfeldolgozó (székhely: 1022 Budapest, Detrekő utca 12.; cégjegyzékszám: 01 09 729714; adószám: 13329376-2-41; a továbbiakban: Adatfeldolgozó”) látja el.

 

  1. 2.              A Promócióban történő részvétel feltételei

 

2.1.             A Promócióban részt vehet minden az alábbi – és a jelen Hivatalos Részvételi Szabályzatban (a továbbiakban: “Szabályzat”) rögzített egyéb – feltételeknek megfelelő, a 2.4 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: “Felhasználó”), aki:

 

2.1.1.   rendelkezik érvényes SuperShop kártyával (a továbbiakban: Kártya”); és

2.1.2.   a Promóció 3. pontban írt időtartama alatt elektronikusan regisztrál a www.superkupon.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: “Honlap”) és ennek során a következő valós adatait megadja:

e-mail cím, név, születési dátum, a SuperShop kártyáján található 16 karakterből álló kód (a továbbiakban: ”Kártyaszám”), valamint opcionálisan telefonszám; továbbá

2.1.3.   a megfelelő mező kipipálásával minden tekintetben és kifejezetten elfogadja a jelen Hivatalos Részvételi Szabályzatban (a továbbiakban: ”Szabályzat”) rögzített valamennyi feltételt és hozzájárul a személyes adatainak a SuperKupon Promóció Adatkezelési Tájékoztatójában meghatározottak szerinti, a Promóció lebonyolítása céljából történő kezeléséhez.

 

2.2.             Minden SuperShop kártyabirtokos csak egyszeri regisztrációra jogosult. A regisztráció során csak valós, még nem regisztrált Kártyaszámok kerülnek elfogadásra, a véletlenszerűen kiválasztott, kitalált vagy már regisztrált Kártyaszámok elutasításra kerülnek. A Szervező a regisztráció során megadott adatokat összeveti a SuperShop Törzsvásárlói Programban a Felhasználó vonatkozásában már kezelt adatokkal. A megadott adatok jelen Szabályzatnak való megfelelősége kérdésében mindenkor a Szervező nyilvántartása az irányadó.

Amennyiben a Felhasználó SuperShop kártyabirtokosi jogviszonya a Promóció időtartama alatt bármely okból megszűnik, abban az esetben a Felhasználó a Promócióban a továbbiakban nem vehet részt.

 

2.3.             Szervező fenntartja a jogot, hogy a megadott adatokat, illetve azok valódiságát a Promóció teljes időtartama alatt ellenőrizze, ideértve a Szervező által a SuperShop Törzsvásárlói Program keretében a Felhasználó vonatkozásában már kezelt adatokkal való összevetést is. Amennyiben megállapításra kerül, hogy bármely Felhasználó nem valós, illetve téves adatot adott meg, vagy nem saját adatait adta meg a regisztráció során, úgy a Szervező jogosult a Felhasználót a Promócióból kizárni, amely esetben a Felhasználó a Promócióban a továbbiakban nem vehet részt, a megszerzett kedvezményeket (SuperKuponokat) és azok beváltására való jogosultságát elveszíti.

 

A jelen rendelkezések ugyanakkor nem kötelezik a Szervezőt a regisztráció során megadásra kerülő adatok és a Felhasználó személyazonosságának ellenőrzésére; továbbá a Szervező minden felelősséget kizár az abból eredő igényekért, hogy a Felhasználó nem valós, nem saját vagy téves adatokat ad meg a regisztráció során.

 

A Szervező rögzíti, hogy az a célja, hogy a Honlapon történő regisztrációt majd megszüntesse, és a Promóció a www.supershop.hu weboldal részeként működjön tovább úgy, hogy a Felhasználó a személyes oldalára történő belépést követően tekinthetné meg a SuperKuponokat. Ennek érdekében a Szervező azon Felhasználó regisztrációs adatait és a SuperKupon adatait, aki ehhez hozzájárulását adta, a SuperShop Program adatbázisával össze fogja kapcsolni, és a Regisztrációs Adatokat és SuperKupon Adatokat a SuperShop Program adatbázisának részeként, de külön adatbázisban a SuperKupon Promóció Adatkezelési Tájékoztatójában meghatározott célból fogja kezelni.

 

2.4.             A Promócióban nem jogosultak Felhasználóként részt venni a Szervező, az Adatfeldolgozó, illetve a kedvezményeket (SuperKuponokat) elfogadó gazdálkodó szervezetek, vállalkozások, ügynökségek (a továbbiakban: Elfogadók”), ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók.

 

  1. 3.              A Promóció időtartama

 

A Promóció 2015. január 1. 00 óra 00 perctől határozatlan ideig, annak 8.6. pont szerinti visszavonásáigtart.

 

  1. 4.              A Promóció menete

 

4.1.             Regisztráció

 

A Felhasználók a Promóció honlapján - www.superkupon.hu - regisztrálnak, melynek során kötelezően megadják a Kártyaszámukat, az e-mail címüket, nevüket, születési dátumukat, és opcionálisan telefonszámukat. A regisztráció történhet a Felhasználó Facebook profiljával is, melynek során elegendő a Kártyaszám megadása; a többi, regisztrációhoz szükséges adatot (e-mail cím, név, születési dátum és opcionálisan a telefonszám) ebben az esetben a Szervező a Felhasználó Facebook oldaláról veszi át és rögzíti saját rendszerében.

 

A Felhasználók a regisztráció során elfogadják a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt és hozzájárulnak a regisztráció során megadott személyes adataiknak a Promóció www.superkupon.hu oldalról letölthető Adatkezelési Tájékoztatója szerinti kezeléséhez.

 

4.1.1.   A regisztráció során megadott e-mail címre aktiváló linket küld a rendszer, melyre rákattintva aktiválódik a regisztráció.

4.1.2.   A regisztráció aktiválása után nyílik lehetőség a kedvezmények (SuperKuponok) letöltésére, a kedvezményes ajánlatokon (SuperKuponokon) feltüntetett mennyiségű SuperShop pontok Felhasználó általi beváltása fejében.

 

4.2.             Kedvezményekre (SuperKuponokra) vonatkozó információk

 

4.2.1.   A kedvezmények (SuperKuponok) a Promóció honlapján az Aktuális ajánlatok menüpont alatt tekinthetőek meg nyilvánosan; a megtekintéshez regisztráció nem szükséges.

4.2.2.   A kedvezményekre (SuperKuponokra) kattintva azokról részletesebb információk érhetőek el.

4.2.3.   A kedvezmények (SuperKuponok) a letöltésüket és a rajtuk feltüntetett mennyiségű SuperShop pont beváltását megelőzően egyedi sorszámot nem tartalmaznak, és a rajtuk feltüntetett kedvezmény igénybevételére sem jogosítanak.

 

4.3.             Kedvezmények (SuperKuponok) letöltése, felhasználása

 

4.3.1.   A Promóció weboldalán a Felhasználó általi belépést követően, a kedvezmény (SuperKupon) Felhasználó általi kiválasztása után a kedvezményen (SuperKuponon) meghatározott mennyiségű SuperShop pont beváltása ellenében a Felhasználó által letölthetővé válik az egyedi sorszámú SuperKupon, mellyel egyidejűleg a beváltásra kerülő SuperShop pontok automatikusan levonásra kerülnek a Felhasználó SuperShop pontfolyószámlájának egyenlegéből. A kedvezmények (SuperKuponok) legfeljebb a Felhasználó SuperShop pontegyenlege erejéig vehetőek igénybe. A Felhasználó pontegyenlege vonatkozásában vita esetén mindenkor a Szervező nyilvántartása az irányadó.

4.3.2.   A kedvezmény (SuperKupon) kiválasztását és a letöltési folyamat elindítását követően visszavonásra, vagy másik kedvezményre (SuperKuponra) történő cserére nincs lehetőség.

4.3.3.   A már letöltött, egyedi sorszámú SuperKuponok elérhetőek a Promóció weboldalán, belépést követően a Kuponjaim menüpont alatt, melyeket a Felhasználó a jelen Szabályzatban meghatározott határidőn belül kinyomtathat, és az Elfogadónál a SuperKuponon feltüntetett kedvezményre felhasználhat.

 

  1. 5.              A Promóció során elérhető kedvezmények

 

5.1.             A Felhasználók szabadon választhatnak a Promóció honlapján feltüntetett különböző kedvezmények (SuperKuponok) közül, és az azon feltüntetett kedvezmény beváltására jogosító egyedi sorszámú SuperKuponokat letölthetik az azon feltüntetett mennyiségű SuperShop pont beváltása ellenében, a SuperShop pontegyenlegük erejéig.

 

5.2.             Az Elfogadóknál kedvezményre kizárólag az egyedi sorszámú SuperKuponok jogosítanak, a SuperKuponon, a jelen Szabályzatban, valamint a Promóció weboldalán feltüntetett feltételekkel.

 

5.3.             Egy SuperKupon csak egyszer, egy vásárlás alkalmával használható fel.

 

5.4.             A SuperKuponok leghamarabb 2015. január 1-től legkésőbb a Promóció visszavonásának napjáig, illetve az Elfogadónál rendelkezésre álló készlet erejéig használhatóak fel. A SuperKuponokon feltüntetett kedvezmény Elfogadóknál történő felhasználási ideje ugyanakkor SuperKupononként a fenti időtartamtól eltérő is lehet, minden SuperKuponon feltüntetésre kerül az adott Elfogadónál történő felhasználásra nyitva álló időtartam. A SuperKupon felhasználási idején túl azzal kapcsolatban reklamációt a Szervező és az Elfogadók nem fogadnak el.

 

5.5.             A SuperKupon nem átruházható, készpénzre nem váltható, és más kedvezménnyel nem vonható össze.

 

5.6.             A SuperKupon felhasználási ideje nem foglalja magában az Elfogadók által kizárt időszakokat (pl. ünnep- és munkaszüneti napok).

 

5.7.             A SuperKuponok minden esetben a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek, a Szervező és az Elfogadók fenntartják a jogot a kedvezmények korlátozására, megváltoztatására, cseréjére, illetve visszavonására.

 

5.8.             Az egyedi sorszámú SuperKuponoknak a Promóció weboldaláról történő letöltésének végső határideje: a Promóció visszavonásának napján 23 óra 59 perc.

A letöltött egyedi sorszámú SuperKuponok nyomtatási határideje: a Promóció visszavonásának napján 23 óra 59 perc.

Az a Felhasználó, aki a fenti határidőig nem nyomtatja ki a letöltött egyedi sorszámú SuperKuponját a Szabályzatnak megfelelően, elveszti jogosultságát a SuperKuponon szereplő kedvezmény igénybevételére. A fenti határidő elteltét követően a Promóció weboldalának kuponnyomtatási aloldalai már nem állnak rendelkezésre.

 

5.9.             A letöltött, de az Elfogadónál fel nem használt egyedi sorszámú SuperKuponok után a Felhasználó a Szervezővel és Elfogadókkal szemben nem jogosult semmilyen igényt támasztani; így a Szervező a letöltés ellenében beváltott pontokat sem téríti vissza.

 

5.10.          Az Elfogadók a SuperKupon felhasználásakor nem kötelesek ellenőrizni, hogy a SuperKupont valóban a Felhasználó kívánja-e felhasználni.

 

5.11.          Fénymásolt, sérült, továbbá egyéb módon hamisított vagy manipulált SuperKuponokat az Elfogadóknak nem áll módjában elfogadni.

 

5.12.          A Szervező és az Elfogadók fenntartják a jogot, hogy elutasítsák a Felhasználó Promócióban való részvételét (így különösen a regisztrációt, a SuperKupon letöltést, illetve a SuperKupon felhasználását (az azon szereplő kedvezmény beváltását)), amennyiben a Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltaknak nem felel meg, az itt rögzített feltételeket nem tartja be, illetve bármilyen csalásra vagy visszaélésre utaló (vagy arra lehetőséget adó) módon kíván a Promócióban részt venni. Ebben az esetben a Szervező jogosult a Felhasználót a Promócióból kizárni, amely esetben a Felhasználó a Promócióban a továbbiakban nem vehet részt, a megszerzett kedvezményeket (SuperKuponokat) és azok beváltására való jogosultságát elveszíti.

 

5.13.          A Szervező nem felelős a SuperKuponok Elfogadók általi helytelen felhasználásáért, az Elfogadók által értékesített termékek, illetve nyújtott szolgáltatások minőségéért és megfelelőségéért, illetve az Elfogadóknál történő felhasználhatósággal kapcsolatos kifogásokért. A Felhasználók ezzel kapcsolatos igényt kizárólag az Elfogadókkal szemben támaszthatnak.

 

5.14.          A SuperKuponokkal kapcsolatos kérdések esetén a Szervező ügyfélszolgálata ad felvilágosítást a Promóció teljes időtartama alatt, munkanapokon 8:00 - 17:00 óra között a 06 1 481 60 00 –as telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@supershop.hu e-mail címen.

 

  1. 6.              Információ a Promócióról

 

A Promócióval kapcsolatos információk megtalálhatóak a Promóció weboldalán - www.superkupon.hu, valamint érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet: a 06 1 481 60 00-as telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@supershop.hu e-mail címen munkanapokon 8:00 - 17:00 óra között. A Promóció jelen Szabályzata a Promóció weboldalán, a www.superkupon.hu internetes oldalon jelenik meg.

 

  1. 7.       Adók és közterhek

 

A SuperKuponok igénybevételével, illetve a SuperShop pontok beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – a Felhasználókat terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként a Szervezőt, vagy az Elfogadót jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a Felhasználóra.

 

  1. 8.       Vegyes rendelkezések

 

8.1.             A Szervező és az Elfogadók a Promóció során felmerülő hibákért, hiányosságokért, nyomtatási hibákért és technikai zavarokért kifejezetten kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

8.2.             A Szervező és az Elfogadók, valamint e személyek mindenkori vezető tisztségviselőnek, továbbá a Szervező és az Elfogadók alvállalkozóinak, teljesítési segédeinek és ezek vezető tisztségviselőinek e jogviszonyukkal összefüggésben okozott kárért való felelőssége – ide nem értve a szándékos és az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget – kizárt, amelyet a Felhasználók a Promócióban való részvétellel kifejezetten elfogadnak, és e vonatkozásban az igényérvényesítés jogáról kifejezetten lemondanak.

 

8.3.             A Promócióban való részvétellel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Promóció weboldalának működését, az azon történő SuperKupon letöltést és SuperShop pontbeváltást kedvezőtlenül befolyásolhatják a Szervezőn kívülálló körülmények (különösen, de nem kizárólagosan internetkapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint egyéb technikai, műszaki hibák és zavarok). A Szervező az e körülményekből eredő károkért való mindennemű felelősséget kizár.

 

8.4.             A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a Felhasználót, aki a Promóció során bizonyítottan visszaélésre vagy csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni, továbbá e Felhasználóval szemben a www.supershop.hu oldalról letölthető „SuperShop Törzsvásárlói Program Általános Részvételi Feltételek Kártyabirtokosok részére” 6.2. és 13.2. pontjaiban rögzített jogaival éljen.

 

8.5.             A SuperKuponok másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

 

8.6.             A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot - a Felhasználók erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett - bármikor megváltoztathassa vagy Promóciót egyoldalúan, a Promóció honlapján közzé tett nyilatkozatával visszavonja.

 

8.7.             A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Felhasználóval kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Felhasználótól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Felhasználó részvételét a Promócióban.

 

8.8.             A Szervező jelen Promócióval kapcsolatosan, saját hatáskörben meghozott döntéseivel szemben és a Promóció Szervező általi, jelen Szabályzatnak megfelelő lebonyolításával, illetve a Promóció Szervező által meghatározott részvételi feltételével kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen Szabályzat értelmezésének joga kizárólag a Szervezőt illeti.

 

8.9.             A jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok irányadók; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.

 

Budapest, 2018. május 25.